Home Ik zoek werk UWV & Gemeente Opleiding Aanmelden Contact
 
Personeelsbemiddeling, Reďntegratie en Outplacement in de ICT

Reoplus stelt zich ten doel om werkzoekende ICT-ers met behulp van ICT kennis, via een studietraject aan het werk te helpen. Zij doet dit in nauwe samenwerking met bedrijven, het CWI, het UWV en de gemeenten. Onze diensten:


Reoplus levert gecertificeerde seniore professionals aan de arbeidsmarkt. Voor veel werkzoekenden is het moeilijk zich te onderscheiden in de markt. Bovendien stellen bedrijven steeds hogere eisen aan het personeel. Een marktgerichte opleiding kan daarbij een oplossing bieden. Reoplus haakt in op de niches in de markt en zoekt de schaarste op. Reoplus maakt o.a. gebruik van de IRO regeling.

De belangrijkste kenmerken van Reoplus:
  • Gecommitteerde werkzoekenden die gedreven zijn om te gaan werken.
  • Opleidingstraject, met optioneel praktijkervaring d.m.v praktijkuren (detachering- cq projectklussen).
  • Baangarantie door eigen succes.

Dit alles met het doel: het vinden van passend werk!

Neem vrijblijvend contact met ons op